Politica privind cookie-urile

de către MORE RLM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa cu sediul social în Varșovia (denumită în continuare "Politica").

Prezenta Politică definește principiile de stocare și accesare a informațiilor de pe dispozitivele Utilizatorului prin intermediul Cookie-urilor în scopul furnizării serviciilor solicitate electronic de către Utilizator de către MORE RLM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa cu sediul social în Varșovia.

I. Definiții.

1) Administrator - înseamnă MORE RLM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa [societate cu răspundere limitată societate în comandită simplă] cu sediul social în Varșovia (02-867), ul. Baletowa 40, înscrisă în Registrul Întreprinzătorilor din Registrul Judiciar Național ținut de Tribunalul Districtual pentru Capitala Varșovia din Varșovia, Divizia a 13-a Comercială sub numărul KRS 0000287909, NIP: 5213439811, Regon: 140987667, care furnizează servicii în format electronic și stochează și accesează informații în dispozitivele Utilizatorului.

2) Cookie-uri - înseamnă date informatice, în special fișiere text de mici dimensiuni, înregistrate și stocate pe dispozitivele prin intermediul cărora Utilizatorul utilizează Site-ul.

3) Cookie-uri ale Administratorului - înseamnă Cookie-uri plasate de Administrator, legate de furnizarea de servicii electronice de către Administrator prin intermediul Site-ului.

4) Cookie-uri externe - înseamnă cookie-urile plasate de către partenerii Administratorului prin intermediul site-ului web al Serviciului.

5) Serviciu - înseamnă site-ul web sau aplicația sub care Administratorul operează site-ul web, care funcționează în domeniul: moremannequins.pl.

6) Dispozitiv - înseamnă dispozitivul electronic prin care Utilizatorul accesează Serviciul.

7. Utilizator - înseamnă o entitate căreia, în conformitate cu Regulamentele și dispozițiile legale, i se pot furniza servicii electronice sau cu care se poate încheia un Contract de furnizare de servicii electronice.

II. Principii generale privind gestionarea de către Administrator a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor.

(1) Administratorul nu va vinde sau împărtăși datele cu caracter personal ale Utilizatorilor cu terțe părți fără consimțământul expres al acestora. Singurul caz în care vom fi obligați să facem acest lucru va fi la cererea unei instanțe, a unui parchet, a poliției sau a unei alte autorități legale.

(2) În conformitate cu articolul 173 din Legea din 16 iulie 2004. Legea telecomunicațiilor, site-ul web utilizează cookie-uri care conțin date informatice, în special fișiere text, care sunt stocate pe echipamentul terminal al utilizatorului. Informații detaliate despre cookie-uri pot fi găsite la: wikipedia.org

III. Tipuri de utilizare a cookie-urilor

(1) Cookie-urile utilizate de Administrator sunt sigure pentru dispozitivul Utilizatorului. În special, nu este posibil ca virușii sau alte programe software sau malware nedorite să pătrundă în Dispozitivul Utilizatorului prin această metodă. Aceste Cookie-uri permit identificarea software-ului utilizat de Utilizator și personalizarea Site-ului pentru fiecare Utilizator în parte. Cookie-urile conțin, de obicei, numele domeniului din care provin, perioada în care sunt stocate pe Dispozitiv și valoarea atribuită.

(2) Administratorul utilizează următoarele tipuri de cookie-uri:

a. COOKIES DE SESIUNE: acestea sunt stocate pe Dispozitivul utilizatorului și rămân acolo până la sfârșitul sesiunii browserului respectiv. Informațiile stocate sunt apoi șterse definitiv din memoria Dispozitivului. Mecanismul cookie-urilor de sesiune nu permite colectarea de date cu caracter personal sau de informații confidențiale de pe Dispozitivul utilizatorului.

b. COOKIES DURABILE: acestea sunt stocate în Dispozitivul utilizatorului și rămân acolo până când sunt șterse. Sfârșitul sesiunii browserului în cauză sau oprirea Dispozitivului nu determină ștergerea lor din Dispozitivul utilizatorului. Mecanismul cookie-urilor persistente nu permite colectarea de date cu caracter personal sau de informații confidențiale de pe Dispozitivul utilizatorului.

c. COOKIES ANALITICE: acestea colectează informații despre utilizarea unui anumit site web, cum ar fi paginile vizitate de un anumit Utilizator și eventualele mesaje de eroare; acestea nu colectează informații care să permită identificarea Utilizatorului, iar datele colectate sunt agregate astfel încât să devină anonime. Cookie-urile analitice sunt utilizate pentru a îmbunătăți performanța site-ului web;

d. COOKIES FUNCȚIONALE: acestea permit site-ului web să rețină orice alegeri pe care le faceți pe pagini (cum ar fi schimbarea mărimii fontului, personalizarea paginii) și permit servicii precum adăugarea de comentarii pe blogul cuiva.

(3) Aveți opțiunea de a restricționa sau de a dezactiva accesul la cookie-uri pe Dispozitivul dvs. În cazul în care se exercită această opțiune, utilizarea site-ului va fi posibilă, cu excepția funcțiilor care, prin natura lor, necesită cookie-uri.

IV. Scopurile pentru care sunt utilizate cookie-urile.

(1) Administraor utilizează propriile cookie-uri în următoarele scopuri:

a. Configurarea Serviciului.

i) adaptarea conținutului paginilor site-ului web la preferințele Utilizatorului și optimizarea utilizării paginilor site-ului web.

ii) recunoașterea dispozitivului Utilizatorului site-ului web și a locației acestuia și afișarea în consecință a site-ului web, adaptat la nevoile individuale ale acestuia.

b. Autentificarea Utilizatorului pe site-ul web și asigurarea unei sesiuni a Utilizatorului pe site-ul web:

i) menținerea unei sesiuni a unui Utilizator al Serviciului (după conectare), datorită căreia Utilizatorul nu trebuie să își reintroducă login-ul și parola pe fiecare subpagină a Serviciului;

ii) configurarea corectă a funcțiilor selectate ale Serviciului, permițând în special verificarea autenticității unei sesiuni de navigare.

iii) optimizarea și creșterea eficienței serviciilor furnizate de Administrator.

c. Efectuarea proceselor necesare pentru funcționalitatea deplină a site-urilor web.

i. Adaptarea conținutului site-urilor web ale Serviciului la preferințele Utilizatorului și optimizarea utilizării site-urilor web ale Serviciului. În special, aceste fișiere fac posibilă recunoașterea parametrilor de bază ai dispozitivului unui Utilizator și afișarea corespunzătoare a unui site web adaptat la nevoile individuale ale acestuia;

ii) funcționarea corectă a programului partener, permițând în special verificarea sursei de redirecționare a Utilizatorilor către site-ul web.

d. Analiză și cercetare, precum și auditul de audiență.

i) Crearea de statistici anonime care ajută la înțelegerea modului în care Utilizatorii site-ului web utilizează paginile site-ului web, ceea ce permite îmbunătățirea structurii și a conținutului acestora.

e. Pentru a asigura securitatea și fiabilitatea Serviciului.

2. Administratorul Serviciului utilizează cookie-uri externe în următoarele scopuri:

a. Colectarea de date statistice generale și anonime prin intermediul unor instrumente analitice, de exemplu Google Analytics.

b. Prezentarea de reclame adaptate la preferințele Utilizatorului prin intermediul unui instrument de publicitate online, de ex. Google AdSense.

V. Posibilitatea de a defini condițiile de stocare sau de accesare a modulelor cookie.

Utilizatorul poate, în mod independent și în orice moment, să își modifice setările privind cookie-urile prin definirea condițiilor de stocare și accesare a cookie-urilor pe Dispozitivul utilizatorului. Utilizatorul poate modifica setările menționate în fraza anterioară prin intermediul setărilor browserului său de internet. Aceste setări pot fi modificate, în special, în așa fel încât să blocheze gestionarea automată a modulelor cookie în setările browserului de internet sau să informeze cu privire la plasarea acestora pe dispozitivul Utilizatorului de fiecare dată. Informații detaliate privind posibilitatea și modalitățile de utilizare a cookie-urilor sunt disponibile în setările software-ului dumneavoastră (browser de internet).

(2) Utilizatorul poate, în orice moment, să șteargă modulele cookie utilizând funcțiile disponibile ale browserului de internet pe care îl utilizează.

Restricționarea utilizării modulelor cookie poate afecta unele dintre funcționalitățile disponibile pe site-ul web.

VI. Dispoziții finale.

  1. Administrator de date cu caracter personal:

MORE RLM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

cu sediul în Varșovia, pe strada Baletowa nr. 40.

număr de telefon: 22 898 35 05

adresa de e-mail: magazin@moremannequins.ro

  1. Autoritatea de supraveghere a protecției datelor.

În cazul în care apar îndoieli sau obiecții cu privire la modul în care Societatea administrează datele personale ale Clienților, Administratorul invită Clientul să îl contacteze la adresa de e-mail indicată mai sus. Fără a aduce atingere celor de mai sus, persoana îndreptățită are dreptul de a depune o plângere la Președintele Autorității pentru protecția datelor cu caracter personal.

  1. Orice modificări ale prezentei Politici, în special cele care rezultă din necesitatea de a adapta Politica la legislația în vigoare, vor fi publicate pe site-ul web al Administratorului la adresa moremannequins.pl